Rolf Bloms sida om Hembygdsgården i Kyrktåsjö.

Anledningen till att jag skapat denna sida är att den sida om Hembygdsgården med omgivande byggnader inte längre finns.

Detta är min tolkning av vad som jag tycker skall vara öppen information om denna fina hembygdsgård med kringbyggnader med var sin historia.

Bilderna tagna av Rolf Blom i september 2013. 

 

 

Manngårdsbyggnaden.

Riksdagsman Leonard Hagström skänkte mark samt 1 000:- som grundplåt till hembygdsföreningen. J.P. Näsström inköpte år 1947 för föreningens räkning Algot Dahlbergs mangårdsbyggnad i Tjädernäset för 2 000:-

Huset byggdes av Jonas Mattias Henriksson år 1865. Övertogs av sonen Henrik Jonsson och därefter Henriks måg, Algot Dahlberg.

Det uppfördes på sin nuvarande plats av Erik Sollén, Hans "Smen" Nilsson, Hilding Blom och Johan Ström.
Edvard Abrahamsson
målade byggnaden.

Renovering av huset utfördes 1993, då några fönster byttes ut och huset blev ommålat. Dessutom byggdes en ny farstubro och nya stuprör sattes upp.
Arbetet utfördes av Karl Erik Weidenstam och Michael Österberg.

Skorstenen lagades av Ted Pålsson.

Bagarstugan.

SCA och Arne Hagström skänkte timret till denna bagarstuga.

1988 - 89 timrades byggnaden upp av Bengt Lif och Gunnar Sandström.

Knut Westerlund  från Norråker murade ugnen.

Den första som bakade tunnbröd här var Bojan Blom.

I byggnaden finns även ett kök och toalett.

Bagarstugan har byggts till, se bild ovan, (vinklade delen till vänster) med en stor samlingslokal.

Smedjan.

Smedjan och alla inventarierna är skänkta av Karl-Axel Ivarsson. Den är byggd senare delen av 1800-talet av Jonas Ivarsson (Jon).
Den uppfördes på hembygdsgården 1996. Egon Ström och Bertil Blom rev den och satta upp den på nuvarande plats.

Kvarnen.

Kvarnen skänktes av överläkaren Karl Jakobsson och hans svåger lägenhetsägaren Fridolf Wikström.

Den är troligen flyttad år 1857 från Lakaviksbäcken till bäcken ovanför f.d. handlaren Anders Jakobssons gård av bönderna Lars Olofsson och Erik Strömqvist, vilken på denna tid bodde på Fabian Rönnbergs  gård (idag Leif Gunneriussons) innan han flyttade till Viken.

Stolphärbre.

Köptes av Erik Sollén i Kyrktåsjö 1945 för 75 kronor. 

Härbret uppfördes 1791Alex Erikssons gård (nuvarande Bengt-Göran Galin) av Isak Isaksson d.ä. född 1764 och barnbarnet till Henrik (Heikki) Isaksson Gammelgårdsbacken. 
Byggnaden flyttades sedan av Isak Isakssons son Petrus Ivarsson född 1799 till klockaren A.D. Norborgs gård. Senare till Erik Solléns gård (numera Tomas Blom). Därifrån flyttades härbret till Hembygdsgården.

Båst´n.

Båst'n är vedeldad. Används för rökning av kött, fläsk och fisk. Timret till båst'n har Erik Sollén "tiggt ihop" av John Henriksson och Eskil Modin 1987.

Genom IKS-arbete har den byggts upp av Gunnar Sandström och Bengt Lif, båda Tåsjöbor.
Man passade samtidigt på att röka kött, fisk och fläsk när man torkade kornet, då fick även mjölet lite röksmak.

Bostugan.

Rolfs e-mailadress

Redigerad: 2018-01-27

Visitor Counter
Visitor Counter