Rolf Blom´s sida om gamla mått

Rolf´s huvudhemsida  


 
 

Gamla mått och vikter

Rymdmått (torra varor med råge)

1 tunna = 2 spann (146,6 liter)
1 spann = 2 halvspann (73,3 liter)
1 halvspann = 2 fjärdingar (36,65 liter)
1 fjärding = 4 kappar (18,32 liter) = 7 kannor
1 kappe = 4,6 liter
1 kanna = 2,6 liter
1 såll = 1 ny tunna =  6 skäppor (145,8 liter)
1 skäppa = 1/4 tunna (36,6 liter)
1 tunna = 9 löpar (Smörmått)
Löp = 2 pund (drygt 10 kg) (Smörmått)
Drittel = 50,8 kg (Smörmått)
 

Rymdmått torra varor (struket mått + mätt råge)

1 tunna = 2 spann + 2 kappar (155,7 liter)
1 spann = 2 halvspann + 1 kappe (77,8 liter)
1 halvspann = 2 fjärdingar + ½ kappe (38,9 liter)
1 skäppa = 1/4 tunna (41,2 liter)
 

Rymdmått (Våta varor)

1 åm = 60 kannor (157 liter)
1 tunna = 48 kannor (125,6 liter)
1 ankare = 15 kannor (39,25 liter)
1 halvankare = 7½ kannor (19,6 liter)
1 fjärding = 2 åttingar (15,6 liter)
1 åtting = 6 kannor (7,8 liter)
1 kanna = 2 stop (2,6 liter)
1 stop = 4 kvarter (1,3 liter)
1 kvarter = 4 jumfrur (ort) 32,7 cl)
1 jumfru = 2 halvjumfrur (8,18 cl)
1 jumfru = 2 halvjumfrur (8,18 cl)
1 oxhuvud = 90 kannor (För vin och öl, 236 liter)
1 lakegodstunna = 48 kannor (För saltade varor, 125,6 liter)
 

Vikter

1 skeppspund = 20 lispund (170 kg)
1 lispund = 20 skålpund = 20 marker (8,5 kg)
1 skålpund = 32 lod (425 g)
1 lod = 4 kvintin (13,28 g)
1 kvintin = 3,32 g

1 nyläst = 100 center (4,25 ton)
1 center = 100 skålpund (42,5 kg)
1 skålpund = 100 ort (425 g)
1 ort = 100 korn (4,25 g)
1 korn = 42,5 mg
 

Guld- och silvervikter

1 uns = 2 lod (26,3 g silver, 27,9 g guld)
1 lod = 2 kvintin
1 mark lödig = 8 uns (210,6 g silver, 228,8 g guld)
1 mark = 24 örtugar (ca 195 g)
3 örtugar = 8 öre
 

Vedmått

Famn (byggved)= 3 alnar hög x 4 alnar lång x 6 kvarter bred (3,77 m3)
Famn (brasved) = 3 alnar hög x 4 alnar lång x 5 kvarter bred (3,14 m3)
Stor famn (brasved) = 4 alnar hög x 4 alnar lång x 6 kvarter bred (4,22 m3)
 

Kolmått

Kolskrinda = 18 tunnor (ca 25,4 hl)
1 tunna = 150 liter
1 stor stig = 12 backkorgar
1 backkorg = 2 tunnor
1 liten stig = 12 tunnor (nya, ca 19,8 hl = 1 Last Kol)
 

Hömått

Parm = 34 kubikalnar (7,15 m2)
Parm (år 1728) = 84½ kubikalnar (17,72 m2)
Kronoparm = 1 kubikfamn (5,65 m2)
1 vinterlass hö = 2 sommarlass hö eller 4 stackar eller 48 fång som är = 8 10 vålmar
 

Övrigt

1 val = 80 st + (1) Sill och strömming
1 kyrve = 16 st fiskmått
1 bast = 24 st, rökt fiskmått
1 bunt = 100 st
Kast = 3 + (1) = 4 st
Skock = 60 st
Tjog = 10  st (senare = 20 st +1)
Tolft = 12 + 1
Skrull = ca 3 lot. Bohuslänskt spannmålsmått
Bal = 12 st
Bal = 10 ris papper
Holk = transportkar för tjära
Knäpp = garnmått (gammalt = 60 trådar, nytt = 100 trådar)
 

Ytmått

1 tunnland = 32 kappland (4936 m2)
1 kappland = 1750 kvadratfot  (154,3 m2)
1 kvadratfot = 8,815 dm2
1 kvadratrev = 100 kvadratstänger (881,5 m2)
1 kvadratstång = 100 kvadratfot (8,815 m2)
 

Längdmått

1 skogsmil = 1 rast = drygt 5 km
1 näverskomil = Den vägsträcka som ett par näverskor höll. (cirka 16 km)
1 kyndelmil = Den vägsträcka som man hinner gå till fots innan ett bloss brynnit ut. Motsvarar ca 16 km eller 6 fjärdings väg
1 lantmil = 18 000 alnar (10 689 m)
1 fjärdings väg = 1/4 lantmil (2 672 m)
1 famn = 3 alnar (1,78 m)
1 aln = 2 fot (59,4 cm)
1 fot = 2 kvarter (29,7 cm)
1 kvarter = 6 tum (14,82 cm)
1 tum = 2,47 cm

1 norrländsk famn = 3½ aln (2,08 m)
1 gutealn = 64 cm
1 rode, stång = 5 - 9 alnar
1 rev = 10 stänger (29,7 m)
1 stång = 10 decimalfot (2,97 m)
1 tvärhand = 3 - 4 tum (7,5 - 10 cm)
1 knogmått = ca 1/3 fot (långfingrets längd)
1 finger = ca 1/6 fot (fingrets bredd)
 

Tidigt decimalsystem

1 mil = 36 000 fot
1 decimaltum = 10 linjer (2,97 cm)
1 linje = 10 gran (2,97 mm)
1 skrupel = 0,03 mm)
 
 En tum är inte alltid en tum

Dansk/Norsk tum = 26,1544 mm
Inch London = 25,4 mm
Verktum Sverige = 24,738 mm
Wienertum = 26,342 mm
Burgostum Spanien = 23,2323 mm
Sumererna tum = 1/16 fot - 17,24 mm
Grekisk daktylos = 1/16 fot - 19,3 mm
Romersk digitus = 1/16 pes - 18,5 mm
Fransk pouce = 1/16 pied e ro - 27,07 mm
Hamburger Zoll = 23,88 mm
Neapel oncia = 22,0 mm
Ryssland Duim = 25,4 mm


Åsikter, rättningar etc. mottages gärna på Rolfs e-mailadress: Rolf
 
Senast uppdaterad 2018-03-01
 
Web Counter
Web Counter