Rolf Bloms uppföljning av isläget på Bottensjön i Karlsborg

Isläget på Bottensjön:

2009-12-19 Bottensjön isbelagd. 
2010-04-15 Bottensjön isfri.

2010-11-17 Bottensjön isbelagd till hälften.
2010-11-25 Bottensjön isbelagd helt, täckt med snö.
2011-04-08 Bottensjön isfri.

2012-01-10 Bottensjön isbelagd för första gången.
2012-01-20 Bottensjön helt isbelagd.
2012-03-14 Bottensjön isfri.

2012-12-07 Bottensjön helt isbelagd, täckt med snö.
2013-04-18 Bottensjön isfri.

2014-01-23
Bottensjön helt isbelagd.
2014-02-17 Stora ytor, från Bastudden till Kanalbron isfri.
2014-03-08 Bottensjön isfri.

2014-12-25 Bottensjön börjat frysa, östra stranden.
2014-12-26 Bottensjön isbelagd till stora delar.
2014-12-27 Bottensjön helt isbelagd (snöat 5 cm, -15 grader).
2015-01-02 Bottensjön delvis öppen pga. +9 grader och 15 m/s, all snö smält, barmark igen.
2015-01-03 Bottensjön nästan helt isfri. Is bara längs östra stranden.
2015-01-04 Bottensjön helt isbelagd - igen.
2015-02-23 Bottensjön, västra halvan isfri.
2015-02-26 Bottensjön isfri så när som på några vikar.

2016-01-03 Bottensjön börjat frysa, östra stranden isflak.
2016-01-04 Bottensjön helt isbelagd.  
2016-03-19 Bottensjön börjar gå upp. Isfri från östra stranden Kanalbron till Strandskolan.
2016-03-23 Bottensjön isfri.

Normalt vattenstånd enligt SMHI: 88,50 meter över havet. Mätplats Motala. (Tänk på att vid kraftig 
västlig/sydvästlig vind stiger vattennivån något i Motala).

2016-12-02 Bottensjön börjat frysa, cirka 60 ut från östra sidan. Vattenstånd enl. SMHI: 88,21 meter över havet.
2016-12-06 Stora delar av Bottensjön isbelagd. Vattenstånd enl. SMHI: 88,20 meter över havet.
2016-12-08 Bottensjön nästan isfri så när som på 50 meter ut på östra sidan. Stark vind, >15 m/s väst, +9,7 grad Celsius.
                    Vattenstånd: 88,23 meter över havet.
2016-12-11 Bottensjön isfri igen. Vattenstånd enl. SMHI: 88,19 meter över havet.
2016-12-15 Bottensjön helt isbelagd. Vattenstånd enl. SMHI: 88,20 meter över havet.
2016-12-20 Bottensjön nästan isfri igen. Is i vikar och längs östra stranden. Flera dagar med plussgrader. 

2017-01-06 Bottensjön helt isbelagd efter flera dygns kyla, -9 till -15 grader. 
                    Vattenstånd enl. SMHI: 88,15 meter över havet.

2017-02-25 Bottensjön isfri från kanalbron fram till Strandskolan. Fortfarande helt snöfritt.
                    Vattenstånd enl. SMHI 88,14 meter över havet.
2017-03-03 Bottensjön blir mer och mer isfri. Återstår dock stora ytor. Helt snöfritt.
                   
Vattenstånd enl. SMHI 88,18 meter över havet.
2017-03-04 Bottensjön helt isfri. Riktigt blåsigt, >10 m/s ost. Snöat 3 cm.
                    Vattenstånd 2017-03-06 enl. SMHI 88,13 meter över havet.
2017-03-10 Bottensjön täckt med en tunn isskorpa. (Kalla nätter, kav lugnt)
                   
Vattenstånd 2017-03-10 enl. SMHI 88,17 meter över havet.
2017-03-14 Bottensjön helt isfri. Kraftig sydvästlig vind >10 m/s.
                   
Vattenstånd 2017-03-14 enl. SMHI 88,19 meter över havet.
2017-11-22 Bottensjöns östra strand isbelagd ca 50 meter ut. Lugnt väder. Isen försvann under dagen.
2017-12-10 Bottensjön istäckt i vikar (Tunn is) Försvann när vinden kom.
2017-12-18 Bottensjön istäckt ca 50 meter ut från östra stranden.
2018-01-09 Bottensjön isbelagd till stora delar, speciellt längs östra stranden och vikar
2018-01-19 Bottensjön helt isbelagd - (täckt med lite snö)

2018-01-27 Bottensjön uppvisar stora ytor öppet vatten
2018-01-28 Bottensjön nästan isfri förutom några stora drivande isflak
2018-01-30 Bottensjön nästan isfri så när som på vikar och östra stranden
2018-02-04 Bottensjön helt isbelagd -10 grader Celsius. Vattenståndet 88,47 meter öh
2018-04-12 Bottensjöns is börjar tina
2018-04-13 Bottensjön helt isfri så när på några vikar. Upp emot +10 grader Celsius och soligt. Ostlig vind.
                     Vattenstånd 2018-04-13 88,39 meter över havet.

2018-11-27 Bottensjön nästan helt isbelagd -10 grader Celsius i två dagar. Svag ostlig vind, soligt
                    Vattenstånd 2018-11-27 88,18 meter över havet. (767)
2018-11-28 Bottensjön helt isbelagd -10,5 grader
2018-11-29 Bottensjön helt isfri +3,4, 16,3 m/s, SV
2018-12-17
Bottensjön helt isbelagd -3,5 grader, Snö 5 cm


2019-01-02 Bottensjön helt isfri 21,8 m/s, +2,5 grader
2019-01-03
Bottensjön nästan helt isbelagd
2019-02-20 Bottensjön isfri längs östra stranden cirka 100 meter. Varmt och blåsigt i flera dagar 
2019-03-03 Bottensjön helt isfri 15,6 m/s, +8 grader. Vattenståndet 88,18 meter över havet

2020-05-10 Bottensjön helt isfri hela vintern. Någon enstaka dag med lite vitt på gräsmatan, men
                     smält bort omedelbart. Har inte hänt oss sedan vi flyttade till Karlsborg 2009

2021-01-11 Bottensjön delvis isbelagd längs östra stranden
2021-01-16 Bottensjön helt isbelagd. Fullt med folk som åker skridskor  i det strålande solvädret
                     Vattenståndet 88,32 meter över havet
2021-03-16
Bottensjön delvis isfri. Från Strandskolan till Kanalbron är det öppet vatten ca 200 meter ut.
2021-03-23 Bottensjön delvis isfri. Stora ytor isfria, men flera stora isflak driver omkring
2021-03-24 Bottensjön helt isfri. Kraftig västlig vind, +8 grader

-Åter till Rolfs startsida

Mailadress till Rolf-

Besök sedan 2014-02-26.

Free Hit Counter
Free Hit Counter